„BOHATEROWIE KRAJNY” 2013

Zlot młodzieży z Krajny

Górka Klasztorna, 6-7 września 2013 r.Stanisław Staszic Michał Drzymała Flaga Powstania Wielkopolskiego Prawdy PolakówPolska Walcząca ks. Bolesław Domański Maria Gąszczak

Podziękowania

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Zlotu młodzieży z Krajny „Bohate-rowie Krajny” 2013 (Górka Klasztorna, 6-7 września 2013) dziękuję wszystkim Osobom i Instytucjom, dzięki którym to wydarzenie mogło się odbyć.

Jednocześnie wyrażam nadzieję, że w kolejnych edycjach zlotu uda się nam — dzięki wspólnemu działaniu — wypracować coraz lepsze rozwią-zania organizacyjne i programowe. Zapraszam do współpracy społeczni-ków, którym leży na sercu dobro młodzieży krajeńskiej.

Łączę wyrazy szacunku,
Michał Kokowski
inicjator i koordynator zlotu

Adres poczty elektronicznej:
bohaterowiekrajny@gmail.com


Zdjęcia ze Zlotu

Klaudia Maciaszek (zdjęcia) (uczennica Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile), Czy Krajna istnieje? „Strona internetowa Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile”, 8.09.2013.

BOHATEROWIE KRAJNY 6-7.09.2013", „Strona internetowa Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Łobżenicy” 9.09.2013.
Pisali o Nas

Autor: Admnistrator, Bohaterowie Krajny 2013, „Strona internetowa Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gostycynie”, 12.06.2013.

Autor: Redakcja, Młodzież z Krajny pozna swoich bohaterów, Portal „Faktypilskie.pl”, 5.09.2013.

Autor: JM, Górka Klasztorna: trwa zlot młodzieży z Krajny, Portal „Ekai.pl”, 6.09.2013.

Autor: JM, Górka Klasztorna: Rozpoczyna się Zlot młodzieży "Bohaterowie Krajny", „Regionalny Portal Informacyjny e-krajna.pl”, 6.09.2013.

Oskar Kwasiński(uczeń Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile), Czy Krajna istnieje? („Strona internetowa Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile”, 8.09.2013).

Aleksandra Baumann, Bohaterowie Krajny w oczach młodego pokolenia, „Strona internetowa Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Łobżenicy”, 9.09.2013.

Autor: Redakcja, Bohaterowie Krajny, „Strona internetowa Gimnazjum im. Ludzi spod znaku Rodła w Złotowie”, 9.09.2013.

Autor: Redakcja, Bohaterowie Krajny 2013, Strona internetowa LO im. Janusza Korczaka w Więcborku, 12.09.2013.

Wiesław Fidurski, Róbta co chceta?, „Strona internetowa Wiesława Fidurskiego, Radnego Społecznej Rady Miejskiej w Złotowie”, 12.09.2013; (dodatkowy link do tego tekstu).

Autor: Redakcja, Na rowerach z Drzymałą, Portal „Faktypilskie.pl”, 12.09.2013.

Autor: JW, Uczniowie z gimnazjum w Gostycynie były na zlocie młodzieży Krajny w Górce Klasztornej, „Gazeta Pomorska.pl”, 13.09.2013.

Autor: Redakcja, Bohaterowie Krajny, Portal „Asta24.pl”, 13.09.2013.

Autor: Redakcja, Zlot młodzieży z Krajny „Bohaterowie Krajny” 2013, „Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II”, 13.09.2013.

Natalia Mielcarek, Łukasz Jankowski (uczniowie Gimnazjum w Mroczy), Bohaterowie Krajny, Portal „Mrocza24.pl”, 18.09.2013; Bohaterowie Krajny, Portal „Powiat24.pl”, 18.09.2013; Zlot Bohaterowie Krajny, Portal „Urzedu Miasta i Gminy w Mroczy”, 18.09.2013.

Marcin Jerzembowski, Znać swoje korzenie (plik pdf, 323Kb; strona internetowa), „Przewodnik Katolicki. Edycja Diecezji Bydgoskiej” 38/2013, 22.09.2013.

Autor: Redakcja, Po raz pierwszy, nie ostatni, Portal „Zlotowskie.pl”, 23.09.2013.
Zaproszenie

Organizatorzy Zlotu młodzieży z Krajny „Bohaterowie Krajny” 2013 mają zaszczyt zaprosić młodzież i ich opiekunów oraz inne zainteresowane osoby do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Plakat Zlotu

Plakat zlotu (wersja w formacie png) (2 Mb).

Wersja pdf plakatu (format A4, 300 ppi) (19 Mb).

Autorzy plakatu: Michał Kokowski i Teresa Kokowska (logo).


Miejsce zlotu

Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej — zobacz opis.

Spacer po Górce Klasztornej.

Mapka dojazdu do Górki Klsztornej

Mapka dojazdu do Górki Klasztornej.Zważając m.in. na piękno krajobrazu i przyrody Krajny, warto udać się do Górki Klasztornej szlakami turystycznymi (tyle tylko, że w wielu miejscach są one niestety bardzo źle oznakowane) lub słabo uczęszczanymi drogami, których jest wiele w naszym regionie.

Proszę zobaczyć np. następujące szlaki:

 • szlak „Dookoła powiatu złotowskiego” (oznakowanie: szlak czerwony — zobacz mapę): Lipka – Batorowo – Leśniczówka Białobłocie – Czyżykowo – Buczek Wielki – Wersk – Leśniczówka Witogoszcz – przecięcie z szosą wiodącą do Łobżenicy: tu opuszczamy szlak
  i udajemy się szosą w kierunku Górki Klasztornej (długość: 35 km);
 • szlak czerwony PL – 7007c (trasa opracowana przez PTTK — zobacz mapę): szlak wiedzie przez następujące miejscowości: Piła – Zelgniewo – Śmiardowo Krajeńskie – Podróżna – Buntowo – Górka Klasztorna – Walentynowo – Złotów (długość 59,4 km);
 • trasa opracowana przez Nadleśnictwo Złotów: szlak wiedzie przez następujące miejscowości: Złotów – Kujan – Rudna – Walentynowo – Górka Klasztorna – Piesno – Skic – Skicka Struga – Kujan – Złotów (długość 51 km).


Cel zlotu

Celem zlotu jest rozbudzenie wśród młodzieży z Krajny zainteresowania historią swojego regionu, nabycie umiejętności rzetelnego badania takiej problematyki oraz przedstawiania rezultatów tych badań w prezentacjach multimedialnych poświęconych poszczególnym bohaterom z różnych części Krajny.


Prezentacje multimedialne

Każda prezentacja powinna zawierać:

 • nazwiska autorów prezentacji i nazwę szkoły;
 • nazwiska opiekunów merytorycznych;
 • temat prezentacji;
 • opracowanie tematu;
 • bibliografię tematu.


Lista prezentacji

Podana w programie zlotu lista przedstawianych prezentacji (patrz poni-żej) nie wyczerpuje oczywiście tematyki bohaterów Krajny. Bez trudu można by wymienić wiele innych postaci (a nawet całe rodziny) godne upamiętnienia. Warto więc podjąć te tematy w przyszłości. (Ale, aby tak się stało, trzeba zainspirować młodzież, która wraz z ich merytorycznymi opiekunami, przygotowałaby odpowiednio wykonane prezentacje. To pole do popisu dla prawdziwych społeczników!)


Internetowa encyklopedia bohaterów Krajny

Przygotowane przez młodzież prezentacje multimedialne zostaną po zakoń-czeniu zlotu zamieszczone na stronie internetowej zlotu, tworząc tym samym Internetową encyklopedię bohaterów Krajny. Będzie to dzieło zbiorowe, poddane jednolitym rygorom redakcyjnym i pierwsza tego rodzaju encyklopedia poświęcone tej tematyce.

(Wszyscy autorzy opracowań i opiekunowie młodzieży będą oczywiście właściwie cytowani w tej publikacji.)


Program zlotu

Program zlotu ma charakter zintegrowany (by więc w pełni skorzystać z udziału w tym zlocie, warto uczestniczyć we wszystkich jego częściach).

W załączonym pliku podany jest szczegółowy aktualny program zlotu (pdf, 154 Kb). [Ostatnia aktualizacja: 30.08.2013.]

Poniżej podane są zaś jego główne punkty:

 • Spotkanie rozpoczynamy w piątek 6 września 2013 r. o godz. 15.00 od Mszy świętej, której przewodniczy ks. bp. Jan Tyrawa.
 • Od 16.20 do 18.45, odbędą dwie sesje, podczas których przedstawieni zostaną w syntetyczny sposób wybrani bohaterowie.
 • Od 20.00 do 20.30, będziemy uczestniczyć w prelekcji pt. „Przesłanie Rodła — V Prawd Polaków i ks. Patron dr Boleslaw Domański”, którą wygłosi ks. bp Piotr Cieślik.
 • Od 20.30 do 21.30, odbędzie się muzyczne spotkanie młodzieży (wypełnione pieśniami turystycznymi, patriotycznymi oraz religijnymi).
 • W sobotę, 7 września, od 9.45 do 12.00, odbędą się następne dwie sesje, poświęcone przedstawieniu kolejnych bohaterów.
 • Od godz. 12.15 do 13.45 będziemy uczestniczyli w wydarzeniu sportowym: meczach towarzyskich siatkówki (dziewczęta + ewentualnie chłopcy) i piłki nożnej (chłopcy + ewentualnie opiekunowie). [Obowiązuje strój sportowy!]
 • Od 15.15 do 16.45 młodzież, będzie dyskutowała na temat bohaterstwa. Przewodnimi wątkami tej dyskusji są następujące tematy: „Co to jest bohaterstwo?”; „Czy opłaca się być boha-terem?”; „Jak być bohaterem w czasach pokoju?”; „Czy istnieje związek między bohaterstwem i świętością?”.
 • Od 16.45 do 17.00 nastąpi podsumowanie zlotu.


Uwaga!

Ze względu na dużą liczbę zgłoszonych prezentacji nt. bohaterów Krajny, autorzy tych prezentacji będą mieli w trakcie zlotu do dyspozycji maksy-malnie 5 minut na przedstawienie przygotowanego materiału (pełne pre-zentacje zostaną zamieszczone po zlocie na stronie internetowej zlotu).


Informacje programowe i organiza-cyjne

Zobacz:

 1. Zlot młodzieży z Krajny „Bohaterowie Krajny” 2013.
  Ogłoszenie nr 1
  (uzupełnione 17.04.2013)
  (dokument przedstawia zarys idei zlotu).


Materiał pomocniczy

PATRIOTYZM w nauczaniu Jana Pawła II (2005), „Totus Tuus” (dostęp 3.08.2013).

Nauki Jana Pawła II. Polska – Patriotyzm, „Gazeta.pl Kraków” (20.04.2011; dostęp 3.08.2013).

Jacek Banaś, O bohaterstwie i bohaterach, „Portal Wiara.pl” (12.03.2011; dostęp 5.04.2013).

Marta Soniewicka, Fenomen bohaterstwa, „Presje” Teka 12 (2008) „Bohater czasów postheroicznych”, s. 21–33 (plik pdf, 527 KB).

Patriotyzm — zbiorowy obowiązek, „Nasz Głos. Miesięcznik Katolickiego Stowarzyszenia «Civitas Christiana»” Nr 11 listopad 2011 (dostęp 26.06.2013).

Wiktor Gomulicki, Wspomnienia niebieskiego mundurka (Warszawa 1969), „Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej” (dostęp 15.06.2013).

Zbigniew Załuski, Siedem polskich grzechów głównych (Warszawa: Iskry, 1962) [Zob. też: Urszula Szaran, Zbigniew Załuski – komunista? Część I, „ARCHIWUM Nowego Przeglądu Wszechpolskiego”, „NPW” 5–6, 2002; Tomasz Leszkowicz, Zbigniew Załuski: niepokorny pisarz reżimowy, „Histmag.org” (5.03.2013).]

Cytaty o bohaterstwie, „Portal Cytaty.info” (dostęp 15.06.2013).

Edukacja regionalna — dziedzictwo kulturowe w regionie, „Wikipedia” (dostęp 5.04.2013).

Michał Kokowski, Bohaterowie Krajny i ks. dr Bolesław Domański (Muzeum Ziemi Złotowskiej, 09.01.2012; plik pdf, 38Kb).

Michał Kokowski, Szkic historii granic Krajny. Wybrane zagadnienia (25.03.2013; tekst roboczy; plik pdf, 3Mb).


Teren Krajny

Teren Krajny według współczesnych działaczy społeczno-kulturalnych (2010).
Źródło: Miasteczko Krajańskie. Gminny Portal Internetowy


Biuro Zlotu

Adres poczty elektronicznej:
bohaterowiekrajny@gmail.com

W sprawach organizacji zlotu radą służą wszyscy członkowie Komitetu Organizacyjnego.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Zlotu, którym opiekuje się Michał Kokowski (inicjator zlotu i koordynator prac Komitetu Organizacyjnego).


Rezerwacja noclegów i posiłków

Z powodów organizacyjnych, prosimy opiekunów grup młodzieży i inne osoby (w tym członków Komitetu Organizacyjnego) o dokonanie osta-tecznej rezerwacji noclegów i posiłków. Termin zgłoszeń — 4 września 2013.

Pierwotnie szacowaliśmy następujące koszty: koszt noclegu — 25 zł / dobę; koszt wyżywienia (za jeden posiłek dla 1 osoby): śniadanie: 7 zł; obiad (a także obiadokolacja): 16zł; kolacja: 7 zł.

Jednakże, w zależności od liczby zgłoszeń, istnieje możliwość pełnego lub częściowego pokrycia tych kosztów z pieniędzy przekazanych przez sponsorów.

Ewentualne płatności będzie można uregulować na miejscu (w Górce Klasztornej).

Ostateczna decyzja o wysokości opłat zostanie podjęta 4 lub 5 września.

Zgłoszenia dotyczące noclegów i posiłków należy przesyłać do następują-cych osób:

 • ks. Piotr Gałązka MSF (email: pglos@wp.pl; tel. kom: tel. 663-836-161) — do 2 września 2013;
 • ks. Tomasz Malinowski MSF (email: tomekmsf@o2.pl; tel. kom. 794-264-579) — w dniach 3 i 4 września 2013.

Ponadto prosimy o przekazywanie takich emaili również do wiadomości Michała Kokowskiego (email: bohaterowiekrajny@gmail.com).

UWAGA!
Zgłoszenia dotyczące noclegów i posiłków przyjmowane są do 4 września (włącznie).Zgłoszenie aktywnego udziału w spotkaniach sportowych

Prosimy o zgłaszanie osób, które mogłyby wziąć udział w meczach towarzyskich siatkówki (dziewczęta + ewentualnie chłopcy)
i piłki nożnej (chłopcy + ewentualnie opiekunowie). [Patrz program zlotu.]

Zgłoszenia te przyjmuje:

 • mgr Jarosław Naskręt (email: jarekn80@onet.eu), który będzie czuwał nad przebiegiem tych rozgrywek sportowych.

Ponadto prosimy o przekazywanie takich emaili również do wiadomości Michała Kokowskiego (email: bohaterowiekrajny@gmail.com).

UWAGA!
Zgłoszenia dotyczące aktywnego udziału w spotkaniach sportowych przyjmowane są do 5 września (włącznie).Zgłoszenie aktywnego udziału w spotkaniu muzycznym

Prosimy o zgłaszenie młodzieży, która mogłaby wziąć aktywny udział w spotkaniu muzycznym (chodzi o osoby utalentowane muzycznie). [Patrz program zlotu.]

Zgłoszenia te przyjmują:

(Wymienione nauczycielki będą czuwały na przebiegiem tego spotkania.)

Ponadto prosimy o przekazywanie takich emaili również do wiadomości Michała Kokowskiego (email: bohaterowiekrajny@gmail.com).

UWAGA!
Zgłoszenia dotyczące aktywnego udziału w spotkaniu muzycznym przyjmowane są do 5 września (włącznie).Zgłoszenie aktywnego udziału w dyskusji nt. bohaterstwa

Prosimy o zgłaszanie młodzieży, która mogłaby wziąć aktywny udział w dyskusji nt. bohaterstwa. [Patrz program zlotu.]

Zgłoszenia te przyjmują:

(Wymienieni nauczyciele będą moderatorami dyskusji młodzieży.)

Ponadto prosimy o przekazywanie takich emaili również do wiadomości Michała Kokowskiego (email: bohaterowiekrajny@gmail.com).

UWAGA!
Zgłoszenia dotyczące aktywnego udziału w dyskusji nt. bohaterstwa przyjmowane są do 5 września (włącznie).


Wystrój sal

Dekorację sal przygotowały Panie:

 • mgr Lucyna Pufal;
 • mgr Elżbieta Knioła.


Konto zlotu

MISJONARZE ŚWIĘTEJ RODZINY, Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej, 89-310 Łobżenica

Bank PKO BP Oddział Piła 11 1020 3844 0000 1502 0047 8388

(Z dopiskiem:) "Bohaterowie Krajny 2013"Komitet Honorowy

 • Ks. bp Jan TYRAWA, Biskup ordynariusz diecezji bydgoskiej
 • Ks. bp Paweł CIEŚLIK, Biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
 • Ks. bp senior Piotr KRUPA, Biskup pomocniczy senior diecezji pelplińskiej


Komitet Organizacyjny (LISTA ALFABETYCZNA)

 • mgr Marek CHOŁODOWSKI
  Złotów, nauczyciel: Zespół Szkół Ekonomicznych w Złotowie
 • ks. Andrzej CHOROBA
  Zakrzewo, dziekan: dekanat Złotów I, diecezja bydgoska
 • mgr Roman CHWALISZEWSKI
  Piła, kierownik: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu. Delegatura w Pile
 • mgr Wiesław CHWALISZEWSKI
  Łobżenica, nauczyciel: Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II
  w Łobżenicy
 • ks. Kazimierz CZYNSZ
  Białośliwie, dziekan: dekanat Wyrzysk, diecezja bydgoska
 • ks. Grzegorz FABISZAK
  Krajenka, dziekan: dekanat Złotów II, diecezja bydgoska
 • ks. Piotr GAŁĄZKA MSF
  Górka Klasztorna, ekonom: Sanktuarium Maryjne Królowej Krajny; dyrektor: Ośrodka Rekolekcyjno-pielgrzymkowego Sanktuarium
 • ks. Karol GLESMER
  Łobżenica, dziekan: dekanat Łobżenica, diecezja bydgoska
 • ks. Janusz GÓRAL
  Byszewo, wicedziekan: dekanat Koronowo, diecezja pelplińska
 • ks. Andrzej JASKUŁA
  Sośno, proboszcz parafii: dekanat Koronowo, diecezja pelplińska
 • dr hab. Jowita KĘCIŃSKA-KACZMAREK, prof. AP
  Buczek Wielki: Zespół folklorystyczny „Krajniacy” w Buczku Wielkim; Zakład Antropologii Literatury i Badań Kaszubsko-Pomorskich, Instytut Polonistyki, Akademia Pomorska w Słupsku
 • prof. dr hab. Michał KOKOWSKI (inicjator zlotu i koordynator prac Komitetu)
  Piła – Kraków – Warszawa: Instytut Historii Nauki im. Ludwika
  i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk
 • ks. Janusz KONYSZ
  Sławianowo, proboszcz parafii: dekanat Złotów I, diecezja bydgoska
 • mgr Zofia KORPUSIK-JELONKOWA
  Złotów, dyrektor: Muzeum Ziemi Złotowskiej
 • ks. Błażej KOWNACKI
  Miasteczko Krajeńskie, wicedziekan: dekanat Wysoka, diecezja bydgoska
 • mgr Hanna KRÓL-SYNORADZKA
  Łobżenica, dyrektor: Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II
  w Łobżenicy
 • ks. Henryk LESNER
  Sępólno Krajeńskie, dziekan: dekanat Sępólno Krajeńskie, diecezja bydgoska
 • mgr Julita MACIASZEK
  Sępólno Krajeńskie, dyrektor: Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim
 • mgr Barbara MATYSEK-SZOPIŃSKA
  Zakrzewo, dyrektor: Zakrzewski Dom Kultury „Dom Polski”
 • ks. Adam MICHALSKI SDB
  Debrzno, proboszcz parafii: dekanat Człuchów, diecezja pelplińska
 • mgr Ziemowit NIEDŹWIECKI
  Piła, dyrektor: Muzeum Okręgowego w Pile
 • ks. Grzegorz NOWAK
  Nakło, dziekan: dekanat Nakło, diecezja bydgoska
 • mgr Józef OLEJNICZAK
  Piła, dyrektor: Muzeum Stanisława Staszica w Pile
 • ks. Piotr PIENIĄŻEK
  Wielowicz, proboszcz parafii: dekanat Sępólno Krajeńskie, diecezja bydgoska
 • ks. dr Jan POMIN
  Wierzchucin Królewski, proboszcz parafii: dekanat Mrocza, diecezja bydgoska
 • ks. Adam PRZYBORSKI
  Osiek nad Notecią, probosz parafii: dekanat Wyrzysk, diecezja bydgoska
 • dr Romuald ROSIŃSKI
  Mrocza, nauczyciel: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mroczy; red. nacz. „OBOK. Krajeński Magazyn Literacki”
 • ks. Jerzy RUSZKOWSKI, junior
  Tarnówka, proboszcz parafii: dekanat Jastrowie, diecezja koszalińsko-kołobrzeska
 • dr Marek SASS
  Gostycyn, dyrektor: Gimnazjum im. Jana Pawła II
 • mgr Iwona SCHULZ
  Osiek nad Notecią, dyrektor: Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osieku nad Notecią
 • mgr Anna SERGOTT
  Nakło, adiunkt muzealny: Muzeum Ziemi Krajeńskiej
 • ks. Dawid SEWRUK
  Mrocza, pełnomocnik dziekana: dekanat Mrocza, diecezja bydgoska
 • mgr Joanna SOJA-TOŃSKA
  Więcbork, dyrektor: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
 • mgr Andrzej SOŁTYSIAK
  Nakło, dyrektor: Muzeum Ziemi Krajeńskiej
 • mgr Ewa STACHOWSKA
  Miasteczko Krajeńskie, dyrektor: Gminny Dom Kultury w Miasteczku Krajeńskim
 • ks. Kazimierz ŚWIDERSKI MSF
  Górka Klasztorna, kustosz i proboszcz: Sanktuarium Maryjne Królowej Krajny
 • ks. dr Jarosław WĄSOWICZ SDB
  Piła: Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej
 • mgr Roman WROTECKI
  Ujście, nauczyciel: Gimnazjum im. Władysława Jagiełły


Współorganizatorzy


Partnerzy

Hosting strony internetowej

Partnerzy medialni


Sponsorzy

Uwaga — ważna informacja dla sponsorów!

Wszelkie środki finansowe uzyskane ze sponsoringu zostaną przeznaczone na dofinansowania kosztów organizacji i uczestnictwa w zlocie.

Nie zostaną one zaś wydatkowane na jakiekolwiek honoraria, gdyż udział w pracach organizacyjnych zlotu ma charakter całkowicie społecznikowski.

Ewentualna nadwyżka środków pozyskanych ze sponsoringu zostanie przekazana albo na rzecz zorganizowania kolejnej edycji zlotu, albo na cele charytatywne (w uzgodnieniu ze sponsorami).


 

Valid HTML 4.01 Transitional Valid CSS!


Kontakt | Ostatnia modyfikacja: 12 kwietnia 2013 | ©2013 Webmaster Michał Kokowski